Tunga insektisit sınıfı bitki koruma ürünü
 • TUNGA

 • Kategori: BİTKİ KORUMA
 • Tür: İNSEKTİSİT
 • Translaminar, ani ve uzun süre etkili yeni nesil bir insektisittir.

  Etkin madde: 222 g/L Flubendiamide içerir.

Kullanım Alanı:

 • Pamuk
 • Bağ
 • Domates (sera)
 • Hıyar (Sera)
 • Biber (Sera)
 • Patates
 • Elma Armut Ayva
 • Mısır
 • Mısır
 • Kornişon
 • Mısır
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Yeşilkurt (Helicoverpa armigera )
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml / da
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  21 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Salkım güvesi (Lobesia botrana)
  Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml / 100 l su
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  Üzüm 14 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Domates güvesi (Tuta absoluta)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml / 100 l su
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  1 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml / 100 l su
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  1 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Yeşilkurt (Helicoverpa armigera )
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml / 100 l su
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  1 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Patates güvesi (Phthorimaea operculella)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml / 100 l su
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  14 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Elma içkurdu (Cydia pomonella)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  20 ml / 100 l su
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  14 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml/da
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  -
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml/da
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  -
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml / 100 l su
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  1 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml/da
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  -
 • Grub 28

  SC: (süspansiyon konsantre)

  • Domates güvesi (Tuta absoluta) dahil birçok Lepidoptera türlerinde oldukça etkilidir.
  • Zararlının tüm larva dönemlerine karşı etkin olması nedeniyle mükemmel bir etkinlik ve uzun süreli koruma sağlar.
  • Sindirim ve kontakt olmak üzere çift etki mekanizmasına sahiptir.
  • İlaçlamadan çok kısa bir süre sonra zararlının beslenmesi kesilir ve hızlı birşekilde ölümler başlar, bitkilerde minimum zarar oluşur.
  • Yeni etki mekanizması sayesinde zararlı direnç yönetimine uygun yeni bir alternatiftir. Diğer Lepidoptera kontrolü yapan insektisitlerle çapraz dayanıklılığı söz konusu değildir.
  • Uzun süre kalıcı etkiye sahiptir.

  Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 • Pamukta yeşilkurt: Taraklanma dönemindeyken kontrollere başlanır. 50 dekarlık bir alan 1 birim kabul edilir ve 3 bölüme ayrılır. Her bölümde 3 metrelik bitki sırasında tüm bitkiler kontrol edilerek yumurta ve larva sayımı yapılır.

  2 larva/3 metre olduğunda ilaçlamaya karar verilir.                        

  Bağda Salkım güvesi: Salkım güvesi ilaçlama zamanları Tahmin Uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 g.d., alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün İSec ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.

  Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 g.d., 3. dölde 1047 g.d.ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1, dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her dölde 1 ilaçlama yapılır.                                      

  Domateste (sera) Domates güvesi: Üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü larva ve yumurta ile bulaşık ise ilaçlama yapılır.                                          

  Hıyarda Pamuk yaprakkurdu: Köşegenler doğrultusunda rastgele seçilen 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde mücedeleye başlanır. Sörvey aynı tarlada 10-12 gün aralıklarla tekrarlanır. Eşiğin üzerindeyse ilaçlamalar tekrarlanır. İlaçlamalar larvalar dağılmadan yapılırsa daha başarılı olur.                                

  Biberde yeşilkurt: Köşegenler doğrultusunda rastgele seçilen 100 bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşıksa derhal mücedeleye başlanır.

  Patateste patates güvesi: Bitki çıkışından sonra ergin çıkış zamanını belirlemek amacıyla asılan eşeysel çekici tuzakta ilk ergin yakalandığında, birinci ilaçlama, bir ay sonra İkinci ilaçlama ve hasattan 15 gün önce üçüncü ilaçlama yapılır.                                   

  Elma, armut ve ayvada elma içkurdu: İlaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Birinci döle karşı iki, ikinci döle karşı bir olmak üzere toplam üç İlaçlama yapılmalıdır.

 • UZMANA SORUN

  Aşağıdaki formu kullanarak bize ürünle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Talebiniz uzman ekibimiz tarafından en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.

X
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SUMI AGRO TURKEY TARIM ILAÇLARI SANAYI VE TICARET A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru ve seminer formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, başta Sumi Agro Turkey ve bağlı şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Maslak Mahallesi AOS 55 Sk. 42 Maslak B Blok Sit. No:4/717 Sarıyer / İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. Sumi Agro Turkey Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin yukarıda belirtilen Bilgilendirme Metnini ve haklarımı okudum. Bilgilendirme metninde belirtilen koşullarda kişisel verilerimin işlenmesini, Kabul ve Beyan Ediyorum.

Sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır, Çerez Tercihlerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Çerez Politikamızı okumak için tıklayın.

Reddet Kabul Et Tercihler

Size daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır...