Kazuya insektisit sınıfı bitki koruma ürünü
 • KAZUYA

 • Kategori: BİTKİ KORUMA
 • Tür: İNSEKTİSİT
 • Etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

  Etkili madde: 50 g/l Lambda-cyhalothrin içerir.

Kullanım Alanı:

 • Pamuk
 • Pamuk
 • Elma
 • Elma
 • Bağ
 • Mısır
 • Mısır
 • Mısır
 • Şeker Pancarı
 • Buğday
 • Buğday
 • Buğday
 • Domates
 • Lahana
 • Antepfıstığı
 • Zeytin
 • Fındık
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) Akdeniz Bölgesi'nde kullanılmaz.
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  150 ml/da (larva)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  7 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) Sadece Ege Bölgesi'nde kullanılır.
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  50 ml/da (nimf,ergin)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  7 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Elma içkurdu (Cydia pomonella)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  20 ml/100 L su (larva)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  3 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  10 ml/100 L su
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  3 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  20 ml/100 L su (larva)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  7 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Mısır koçan kurdu (Sesemaia spp.)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  14 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  14 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Bozkurt (Agrotisspp.)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  50 ml/da (larva)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  3 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Kalkan böceği (Cassida spp.)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  25 ml/da (ergin)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  3 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Süne (Eurygesterspp.)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  20 ml/da (1.-3. ve 4.-5. dönem nimf)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  14 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Hububat hortumlu böceği (Pachytchius hordei)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  25 ml/da (ergin)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  14 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Ekin kamburböceği (Zabrus spp.)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  50 ml/da (larva)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  14 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  50 ml/da (larva)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  3 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Lahana yaprakgüvesi (Plutella maculipennis)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  25 ml/da (larva)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  2 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  20 ml/100 L su (nimf)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  3 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Zeytin güvesi/çiçekte (Prays oleae)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  15 ml/100 L su (larva)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  3 gün
 • Zararlı Adı/Hastalık Adı

  Fındık kurdu (Curculiu nucum)
 • Kullanma Dozu ve Dönemi

  50 ml/da (ergin)
 • Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre

  7 gün
 • EC: (Emülsiye Olabilen Konsantre)

  Kazuya adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KAZUYA’nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 • Pamukta yeşilkurda karşı, rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

  İki noktalı kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesi’nde 5, Ege ve Güneydoğu anadolu Bölgesi’nde 10 adet kırmızıörümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

  Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresinde ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

  Elma ağkurdu için bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

  Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üstüste 2 gün 15 C° üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

  Mısır kurdu ve mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

  Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak, meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişmesine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

  Buğday – Ekin Kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.

  Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

  Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

  Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

  Lahana yaprakgüvesine karşı Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlama karar verilir.

  Zeytin Güvesi Zararlının çiçek dölüne ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar gördüğünde çiçke dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimke büyüklüğündeki meyvelerin %10’unda canlı “yumurta+larva”olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

  Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonıucu yaprak başına 20-30 nimf göründüğünde, yumutaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyininde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.                                                                                                                      

 • UZMANA SORUN

  Aşağıdaki formu kullanarak bize ürünle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Talebiniz uzman ekibimiz tarafından en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.

X
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SUMI AGRO TURKEY TARIM ILAÇLARI SANAYI VE TICARET A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru ve seminer formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, başta Sumi Agro Turkey ve bağlı şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Maslak Mahallesi AOS 55 Sk. 42 Maslak B Blok Sit. No:4/717 Sarıyer / İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. Sumi Agro Turkey Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin yukarıda belirtilen Bilgilendirme Metnini ve haklarımı okudum. Bilgilendirme metninde belirtilen koşullarda kişisel verilerimin işlenmesini, Kabul ve Beyan Ediyorum.

Sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır, Çerez Tercihlerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Çerez Politikamızı okumak için tıklayın.

Reddet Kabul Et Tercihler

Size daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır...