CURENOX 50 WP

Kategori : BİTKİ KORUMA
Tür : FUNGİSİT

Curenox 50 WP adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmansına göre grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Etkili madde: %50 Metalik Bakır (Bakır Oksiklorür)

Kullanım Alanı:
Elma
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Karaleke (Venturia inaequalis) *
Kullanma Dozu ve Dönemi
800 g/(Dal sıracası varsa) / 400 g/(Dal sıracası yoksa)
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Armut
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Karaleke (Venturia pirina)
Kullanma Dozu ve Dönemi
800 g/(Dal sıracası varsa)
400 g/(Dal sıracası yoksa)
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Armut
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Armut memeli pası (Gymnosporangium carpophilum)
Kullanma Dozu ve Dönemi
400 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Kayısı
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Yaprak delen (Clasterosporium carpophilum)
Kullanma Dozu ve Dönemi
400 g/(Normal dönem)
800 g/(Dormant dönem)
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Şeftali
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Yaprak delen (Coryneum beijerinckii)
Kullanma Dozu ve Dönemi
800 g/(1. ilaçlama)
400 g/(2. ilaçlama)
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Şeftali
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)
Kullanma Dozu ve Dönemi
800 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Erik
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Cep hastalığı (Taphrina pruni)
Kullanma Dozu ve Dönemi
800 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Antep Fıstığı
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Kara zenk (Septoria pistacina)
Kullanma Dozu ve Dönemi
500 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Turunçgil
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Uçkurutan (Phoma tracheiphila)
Kullanma Dozu ve Dönemi
400 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Zeytin
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Halkalı leke (Cyclogomnium oleaginum)
Kullanma Dozu ve Dönemi
400 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Bağ**
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Mildiyö (Plasmopara viticola)***
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g-500 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Bağ
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Antraknoz (Elsinoe ampelina)****
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g-500 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Domates
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Mildiyö (Phytophthora infestans)*****
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Domates
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Bakteriyel benek hastalığı (Pseudomonas syringae pv. tomato)
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g-400 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Domates
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Bakteriyel leke hastalığı (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g-400 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Patates
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Mildiyö (Phytophthora infestans)
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Fasulye
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)
Kullanma Dozu ve Dönemi
500 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Fasulye
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Adi yaprak ve hane yanıklığı (X. Campestris P. Syringe)
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Domates Patlıcan ve Patates
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
Kullanma Dozu ve Dönemi
500 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Hıyar
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv. lachyrmans)
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Sebze fideleri
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Çökerten (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia sp.)
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g-500 g Fidelik ilaçlaması
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Aspir
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Yaprak lekesi (Alternaria carthami)
Kullanma Dozu ve Dönemi
300 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Şerbetçiotu
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Mildiyö (Pseudoperonospora humuli)
Kullanma Dozu ve Dönemi
500 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Yer Fıstığı
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Yaprak leke hastalığı (Cercospora arachidis)
Kullanma Dozu ve Dönemi
400 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Tütün
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Tütün fidelerinde çökerten hastalığı (Fusarium spp., Phytium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia sp.
Kullanma Dozu ve Dönemi
400 g
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
 • Ürün Özellikleri
 • Kullanım Şekli
 • Uzmana Sorun

Avantajları

 • Mükemmel koruyucu etki
 • Suda mükemmel dağılım

Pratik ipuçları

 • Gerekli İlaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.
 • Serin hava koşullarında uygulanmalıdır. 
 • Çok asidik- alkali karakterli ilaçlar ve Thiram tertipliler ve kireç ile karışmaz. Diğer insektisit, akarisit ve fungisitler ile karışır.
 • Ön deneme yapmadan fiziki uygunluğu ve fitotoksitesi tespit edilmeden diğer ürünler ile kullanılmamalıdır.
* Elma ve armut’ta karalekeye karşı dal sıracası varsa 1. İlaçlama 800 g/100 l dal sıracası yok ise 1. 400 g/100 l su dozunda uygulanır. 2. ilaçlama ise 400 g/100 l su dozunda uygulanır.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz
***Bağda mildiyöye karşı 1. İlaçlama 300 g, 2. İlaçlama 500 g/100 l su dozunda uygulanır.
****Bağda antraknoza karşı 1. İlaçlama 300 g diğer ilaçlamalarda 500 g/100 l su dozda uygulanır.
*****Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır. 

Kullanım Şekli

Koruyucu bir etkisi vardır. Hastalık görülmeden kullanılır. Serin ve sakin havada ilaçlama yapılmalıdır. Bitkinin her tarafı kaplama ilaçlanmalıdır.

Elma Kara Lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında. (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

 1. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde,
 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde,
 3. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

 

Armut Kara Lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında. (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

 1. ilaçlama beyaz rozet döneminde,
 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde,
 3. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

 

Kayısı Yaprak Delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

 1. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce,
 2. ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.

 

Şeftalide Yaprak Delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

 1. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce.

 

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı:  İlaçlama tomurcukların kabardığı dönemde yapılmalıdır.

 

Erik Cep Hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde

 1. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

 

Antep fıstığı Karazenk: 1. ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede,

diğer ilaçlamalar 15 gün ara ile uygulanmalı. Özellikle uygun sıcaklık ve yağışın olduğu dönemde hastalığın şiddetine göre 5-6 ilaçlama yapılmalıdır.

 

Turunçgil Uçkurutan: Don, dolu, fırtına gibi tabii afetlerden sonra ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökümü olacağından

bu gibi olaylardan sonra 400 gr/100 lt su dozunda uygulama yapılır.

 

Zeytin halkalı leke hastalığı: İlaçlamalar,

Marmara bölgesinde

 1. ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında,
 2. ilaçlama nisan ayının ilk yarısında

Akdeniz bölgesinde

 1. ilaçlama Kasım ve Aralık ayında
 2. ilaçlama Mart ayının ilk yarısında
 3. ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında

Ege bölgesinde

 1. ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında,
 2. ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır.

 

Bağ Mildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca,

 1. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise

8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

 

Bağ Antraknozu:  1. ilaçlama sürgünler 20-25 cm olduğunda,

 1. ilaçlama çiçeklenmeden önce,
 2. ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra,
 3. ilaçlama çiçeklenmeden 10 gün sonra,
 4. ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldığında yapılır.

 

Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzüne beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesiyle ilaçlamaya başlanır.

 

Domates Bakteriyel Benek ve Bakteriyel Leke Hastalığı: Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak;

fide döneminde haftada bir tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.

 

Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın

10°C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevreye ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir.

Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

 

Fasulye antraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişimine uygun devam ettiği sürece

bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.

 

Fasulye Adi Yaprak ve Hale yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce veya tek tük görüldüğü koruyucu olarak haftada bir 2-3 uygulama yapılmalıdır.

 

Domates, Patlıcan, Patates Erken yaprak Yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır.

 

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başlandığında ilaçlamaya başlanır, 10 gün ara ile 3 kez uygulama yapılır.

 

Aspir Yaprak Lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

 

Şerbetçiotu Mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır.

Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.

 

Yerfıstığı Yaprak Lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır. 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir.

 

Tütün Fidelerinde Çökerten Hastalığı: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır.

Uzmana Sorun

Aşağıdaki formu kullanarak bize ürünle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Talebiniz uzman ekibimiz tarafından en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.